STIHL BGA 45 - Акумулаторен уред за обдухване с вградена батерия и зарядно устройство ( 45130115900 )

Каталожен номер: 45130115900

235.00 лв.

 
 

 

Удобен акумулаторен уред за обдухване за почистване на малки площи в двора и градината. Кръгла дюза, вградена акумулаторна батерия с индикатор за нивото на зареждане, тегло с батерията 2,0 кг. Време на зареждане на акумулаторната батерия 210 мин/300 мин (80 %/100 %).
 
   
   Техн. данни
 

Номинално напрежение V
18

Тегло кг 1)
2,2

Ниво на вибрации м/сек² 2)
3,2

Сила на обдухване N 3)
5

Скорост на въздушната струя м/сек
38

Maкс. дебит на въздушната струя м³/ч 4)
420

Maкс. скорост на въздушната струя м/сек
44

Акумулаторна технология
литиево-йонна

Продължителност на работа мин 5)
до 10

1) вкл. акумулаторна батерия 2) K-стойност съгласно Директива 2006/42/EО = 2 м/сек² 3) Комбинация от скорост и дебит на въздушната струя 4) на кръглата дюза 5) Посочените данни са приблизителни и зависят от употребата на уреда. 

 
В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.
 
    Серийно оборудване
 
 

Активиращ ключ
Употребата на уреда е възможна само с активиращ ключ. Ако той бъде изваден, уредът не може да бъде захранен с ток, което служи като защита от неволно стартиране. Така уредът може безопасно да бъде съхраняван и транспортиран.
 

Гумирана ръкохватка
Благодарение на стартирането на уреда с двете ръце и гумираната ръкохватка с предпазител на спусъка и спусък потребителят винаги борави със своя уред безопасно.
 

Компактен и ергономичен
В резултат на интегрираните акумулаторни клетки уредът е оптимално балансиран. Така BGA приляга добре в ръката. Тясната конструкция осигурява голяма свобода на движенията.
 

Индикатор за състоянието на зареждане
Оставащото време за работа, респ. на зареждане може по всяко време да бъде отчетено чрез натискане на бутон. Четири светодиода светят или мигат в зелено или червено и индикират състоянието на зареждане, респ. неизправности.

 

 
В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.